خدمات کراتین

کراتین اصلی‌ترین ماده تشکیل دهنده ساقه موهایتان است که شما با استفاده مداوم از مواد شیمیایی رنگ، مش، فر، براشینگ های مکرر با سشووارهای داغ، تافت و ژل، آن را از بین برده اید. شما برای بازگرداندن حیات دوباره به موهایتان، باید کراتین را به آن برگردانید تا دوباره موهایتان با جذب مواد مغذی و تقویت به حالت طبیعی اولیه خود درآید.در سالن ما با توجه به استفاده از برترین برندهای کراتینه و روش های به روز دیگر موهای شما به حالتی بهتر از روز اول برخواهد گشت.
1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (1333)
1 (144)
1 (155)
1 (166)
1 (177)
1 (188)
1 (199)